در شهاد ت مولا امیر المومنین (ع) - 1400-02-10 12:33:00
در ولادت امام مجتبی (ع) - 1400-02-09 13:19:00
در ولادت امام زمان مهدی موعود (عج...) - 1400-01-17 13:15:00
در ولادت امام زمان مهدی موعود (عج...) - 1400-01-17 13:15:00
در ولادت امام زمان مهدی موعود (عج...) - 1400-01-07 19:15:00
در ولادت علی اکبر امام حسین (ع) - 1399-12-27 12:11:00
در ولادت امام سجاد در پنجم ماه شعبان - 1399-12-26 13:33:00
در ولادت قمر بنی هاشم ، علمدار کربلا(س) - 1399-12-25 20:12:00
در ولادت امام حسین در سوم ماه شعبان - 1399-12-24 19:30:00
درشهادت امام موسی کاظم در زندان بغداد - 1399-12-14 13:48:00
دلایل بزرگی ماه رجب ماه خدا - 1399-12-10 16:56:00
محمد وغار حرا وبعثت رسول الله (ص) - 1399-12-09 18:06:00
در ولادت امام جواد (ع) - 1399-12-05 13:11:00
درولادت دختر رسول خدا (س) - 1399-11-15 12:23:00
​ فلک دانی چه ظلمی از تو برزهرای اطهر شد            چه بیدادی زتو بر فاطمه بعد از پیمبر شد     مگ - 1399-10-16 15:37:00
ادارد سه جا امشب عزا بهر عزیزان - 1399-07-10 13:56:00
دارد سه جا امشب عزا بهر عزیزان - 1399-07-10 13:53:00
درد دلهای سکینه خاتون با پدرش امام حسین(ع) - 1399-06-15 13:51:00
محرم ، ماه خون ، ماه حسین ، ماه قیام ، ماه انقلاب - 1399-05-29 13:01:00
خطابه غدیر به زبان عربی - 1399-05-22 12:22:00
طوایف روستای کوچ نهارجان بیرجند - 1453-02-16 18:43:00
در ولادت امام زمان ، مهدی موعود ، قایم آل محمد (عج...) - 1399-01-21 18:50:00
درولات مولود کعبه - خانه زاد حق - علی مرتضی (ع) - 1452-12-21 18:15:00
دروصف علی وزهرا (ع) - 1398-10-16 17:20:00
خاطرات روز اول مدرسه - 1398-08-03 16:26:00
میلاد امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام - 1398-08-03 16:25:00
غدير خم -به نقل از سايتخطابه غدير - 1398-08-03 16:25:00
بمناسبت فرلرسيدن محرم - 1398-08-03 16:25:00
خورشید رفته است ولی ساحل افق می سوزد از شراره ی نارنجیش هنوز وز شعله های سرخ شفق ، نقش یک نبرد تابیده روی آینه ی آسمان هنوز گرد - 1398-08-03 16:25:00
من رقیه خسرو لب تشنه رادردانه ام - 1398-08-03 16:25:00
روستایکوچ نهارجان یا کوچ خراشاد-نیمه رمضانی -شوخوانی -خاطرات مدرسه - 1398-08-03 16:25:00
توکاخ ظلم را لرزاندی ومن سر نگون کردم - 1398-08-03 16:25:00
اربعین شه گلگون کفن است - 1398-08-03 16:25:00
یا رسول الله داغت بر عزیزان زود بود - 1398-08-03 16:25:00
درولادت با سعادت رسول الله (ص)-محمد مصطقی - 1398-08-03 16:25:00
درولادت امام زمان (عج...) - 1398-08-03 16:25:00
درولادت با سعادت امام حسن عسکری(علیه السلام) - 1398-08-03 16:25:00
درشهادت بانوی دوعالم -دخت رسول الله-فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) - 1398-08-03 16:25:00
ولادت فاطمه-دخت نبي اکرم (ص) البشارت که عيان مهر فروزان آمد - 1398-08-03 16:25:00
درولادت امام زمان (عج...) - 1398-08-03 16:25:00
رمضان درروستاي كوج نهارجان - 1398-08-03 16:25:00
درشهادت مولا امير المومنين علي (ع) - 1398-08-03 16:25:00
آمد شب میلاد علی شمس خراسان فرزند نبی ،رهبردین،حامی قرآن ده مژده - 1398-08-03 16:25:00
آمد شب میلاد علی شمس خراسان فرزند نبی ،رهبردین،حامی قرآن - 1398-08-03 16:25:00
درشهادت امام جواد (علیه السلام) - 1398-08-03 16:25:00
غدیرخم -برگرفته از کارهای سالهای قبل حقیر - 1398-08-03 16:25:00
محرم -ماه خون -ماه قیام -ماه حسین -ماه انقلاب -ماه شهادت ماه شکست دشمن - 1398-08-03 16:25:00
محرم-ماه خون وقیام -ماه شهاىت -ماه شکست دشمن ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب ماه خروج پیشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور - 1398-08-03 16:25:00
محرم -ماه خون -ماه قیام -ماه حسین -ماه شهادت -ماه انقلاب -ماه شکست دشمن - 1398-08-03 16:25:00
دارد سه جا امشب عزا بهر عزیزان - 1398-08-03 16:25:00
مژده که میلاد شه خاتم است - 1398-08-03 16:25:00
در ولادت امام حسن عسکری (ع) - 1398-08-03 16:25:00
درشهادت دخت رسول الله (ص)-فاطمه الزهرا(س) - 1398-08-03 16:25:00
درولادت حضرتزینب (س) - 1398-08-03 16:25:00
درولادت دخت رسول الله (ص)-فاطمه الزهرا (س) - 1398-08-03 16:25:00
ولادت فاطمه-دخت نبي اکرم (ص) البشارت که عيان مهر فروزان آمد ظاهر از پرده ي عصمت رخ جانان آم� - 1398-08-03 16:25:00
ولادت فاطمه-دخت نبي اکرم (ص) البشارت که عيان مهر فروزان آمد ظاهر از پرده ي عصمت رخ جانان آم� - 1398-08-03 16:25:00
درولادت مولی امیرالمومنین علی(ع) - 1398-08-03 16:25:00
درولادت مولی امیرالمومنین علی (ع) - 1398-08-03 16:25:00
رمضان در روستای کوچ نهارجان+ نیمه رمضانی - 1398-08-03 16:25:00
درولادت امام هشتم - هشتمین اختر تابناک اسمان امامت وولایت -امامرضا یغریب وضامن آهو(ع) - 1398-08-03 16:25:00
خطابه غدیر به فارسی وعربی - 1398-08-03 16:25:00
مژده که میلاد شه خاتم است عید سعید نبی اکرم است مزده که مسروری عالم رسید خرم - 1398-08-03 16:25:00
مژده که میلاد شه خاتم است عید سعید نبی اکرم است مزده که مسروری عالم رسید خرم - 1398-08-03 16:25:00
نیمه رمضانی + شوخوانی درروستای کوچ نهارجان - 1398-08-03 16:25:00
مراسم نیمه رمضانی + شوخوانی در روستای کوچ نهارجان بیرجند - 1398-08-03 16:25:00
درولادت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) - 1398-08-03 16:25:00
آمد شب میلاد علی شمس خراسان فرزند نبی ،رهبردین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس - 1398-08-03 16:25:00
ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور عدل به - 1398-08-03 16:25:00
- ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور عدل ب� - 1398-08-03 16:25:00
- 1398-08-03 16:25:00
6.jpg شهاىت امام حسين(ع)-5.jpg 1حسین جان-2 (2).jpg شهاىت امام حسين(ع)-5.jpg شهاىت امام حسين(ع)-5.jpg Picture 0 - 1398-08-03 16:25:00
در ولادت دختر پیامبر اسلام فاطمه الزهرا (س) - 1398-08-03 16:25:00
غدیرخم - 1398-08-03 16:25:00
خاطرات اولین روز مدرسه - 1398-08-03 15:21:00
محرم ماه خون ماه حسین است - 1398-06-15 13:12:00
دوبیتی ها وفراقی های رایج در کوچ نهارجان در ده های اخیر - 1397-09-30 17:15:00
درولادت رسول خدا،محمدمصطفی(ص) - 1397-09-10 21:22:00
وقتی یکی از بستگان فوت می کرد ودیگران خبر دارمی شدند که کدام شخص فوت کرده است همه ی اهالی روستا و ا - 1397-04-29 01:55:00
وقتی یکی از بستگان فوت می کرد ودیگران خبر دارمی شدند که کدام شخص فوت کرده است همه ی اهالی روستا و ا - 1397-04-29 01:51:00
-----کشته شد شیر خدا، ُآه و واویلا ابن عم مصطفی ، آه وواویلا آه وواویلا عز - 1397-03-13 20:01:00
رمضان ونیمه رمضانی + شوخوانی در سالهای گذشته در روستایکوچ نهارجان یاکوچ بیرجند - 1397-03-05 17:46:00
غروب غارحرا ء وبعثت رسول الله (ص) - 1397-01-25 20:34:00
غروب دلگیر غار حراءوبعثت رسول الله (ص) - 1397-01-25 20:32:00
محرم ، ماه خون ، ماه حسین ، ماه قیام ، ماه انقلاب - 1396-06-26 01:36:00
در شهادت امام جواد (ع) - 1396-05-25 14:40:00
در ولادت امام هشتم - خورشید خراسان - امام رضا (ع) - 1396-05-06 15:33:00
مراسم نیمه رمضانی در روستای کوچ نهارجان بیرجند در گذشته - 1396-03-25 13:08:00
مراسم رمضان ونیمه رمضانی در روستای کوچ نهارجان بیرجنددر ده های اخیر - 1396-03-25 12:55:00
در ولادت امام زمان (عج...) - 1396-02-23 15:32:00
در ولادت امام زمان -مهدی موعود (عج...) - 1396-02-23 15:24:00
در ولادت دویار ویاور قرآن - امام حسین (ع9 وابوالفضل العباس (ع) + ولادت امام سجاد - 1396-02-10 18:07:00
---غروبی سخت دلگیراست ومن ، بنشسته ام اینجا، کنار غار پرت وساکتی ، تنها که می گویند - 1396-02-04 17:58:00
بمناسبت بعثت رسول الله (ص) وغار حرا ورسالت محمد امین وحی خدا - 1396-02-04 17:53:00
در ولادت خانه زاد خدا علی (علیه السلام) - 1396-01-21 16:36:00
در ولادت خانه زاد خدا مولی امیر المومنین علی (ع) - 1396-01-21 16:32:00
درولادت دخت رسول الله -فاطمه الزهرا (س) - 1395-12-29 18:45:00
درولادت دخت نبی -همسر علی -فاطمه الزهرا (س) - 1391-01-13 18:55:00
فلك داني چه ظلمي از تو برزهراي اطهر شد چه بيدادي زتو بر فاطمه بعد از پيمبر شد مگر آن گف - 1391-12-02 01:52:00
صحن مسجد النبی -مدینه منوره -اسایش مژده که میلاد شه خاتم است عید سعید نبی اکرم - 1392-09-28 14:29:00
محرم-ماه خون وقیام -ماه شهاىت -ماه شکست دشمن ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب ماه خروج پیشرومو - 1394-07-22 16:24:00
خطابه غدیر به فاسی وعربی - 1395-07-05 16:10:00
خطابه غدیر به فارسی وعربی-اقتباس از نوشتارسالهای قبل حقیر - 1393-07-05 16:06:00
درولادت امام محمد باقر(ع) - 1393-02-01 23:08:00
درولادت امام محمد باقر(ع) - 1394-02-01 22:27:00
درولادت دخت رسول الله (ص)-فاطمه الزهرا (س) - 1391-01-20 17:24:00
درشهادت دخت رسول الله (ص)-فاطمه الزهرا (س) - 1391-01-13 22:56:00
درولادت حضرت زینب کبری (س) - 1391-12-06 01:17:00
درولادت امام حسن عسکری(ع) - 1391-11-04 16:48:00
محرم -ماه خون -ماه قیام -ماه حسین -ماه انقلاب -ماه شکست دشمن - 1391-08-04 23:14:00
غدیر خم -برگرفته از کارهای سالهای قبل حقیر - 1393-07-15 01:09:00
آمد شب میلاد علی شمس خراسان فرزند نبی ،رهبردین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس - 1392-06-05 19:47:00
درشهادت مولا امير المومنين علي (ع) - 1391-04-27 01:17:00
رمضان در روستاي كوج نهارجان بيرجند - 1393-04-03 11:55:00
رمضان در روستاي كوج نهارجان بيرجند - 1395-04-03 11:49:00
درولادت دوشاهزاده-جانباز -امام حسین (ع) وابوالفضل العباس(ع) - 1391-03-05 11:52:00
درولادتدخت رسول الله -فاطمه الزهرا(س) - 1391-02-14 20:20:00
ولادت فاطمه-دخت نبي اکرم (ص) البشارت که عيان مهر فروزان آمد ظاهر از پرده ي عصمت رخ جانان - 1391-01-30 07:14:00
درشهادت بانوی دوعالم -دخت رسول الله-فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) - 1392-12-11 17:31:00
درشهادت بانوی دوعالم -دخت رسول الله-فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) - 1391-12-11 16:58:00
درولادت با سعادت امام حسن عسکری(علیه السلام) - 1392-11-25 01:20:00
درولادت با سعادت امام حسن عسکری(علیه السلام) - 1391-11-19 23:49:00
عید سعید شه صاحب زمان -باد مبارک به همه شیعیان - 1391-11-15 17:30:00
درولادت امام زمان (عج...) - 1391-11-12 17:13:00
صحنه دشت کربلا-شب 11 محرم سال 61 هجری قمری - 1391-09-10 01:49:00
خورشید رفته است ولی ساحل افق می سوزد از شراره ی نارنجیش هنوز وز شعله های سرخ شفق - 1392-09-10 01:38:00